Náš tým

A+ A A-

Náš tým

Helena Kolářová

Vystudovala rehabilitaci, absolvovala atestaci v oboru léčebná tělesná výchova. V terapii využívá fyzioterapii funkce, techniky měkkých tkání, mobilizace, respirační fyzoiterapii. V léčebné tělesné výchově používá různé metody vycházející z vývojové kineziologie. Terapii se snaží přizpůsobit individuálním potřebám pacienta, s cílem nejen pomoci od akutních problémů, ale i vrátit pohybové aktivity do běžného života.

Specializované kurzy:

 • Spirální dynamika
 • Metodika senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové
 • Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
 • Fyzioterapie funkce dle Clary Lewitové
 • Akrální koaktivační terapie
 • Respirační fyzioterapie
 • Metoda Ludmily Mojžíšové
 • Funkční stabilizace a mobilizace páteře ­ SM systém
 • Aplikovaná kineziologie ­ cvičení na míčích a labilních plochách
 • Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace

 

Mgr. Anna Kolářová

Absolvovala vysokou školu obor fyzioterapie. Po praxi v jablonecké nemocnici začala pracovat na ambulanci, kde se zaměřuje především na rehabilitaci dětí, od kojenců po dospívající mládež. Využívá znalostí z kurzů zaměřených na vývojovou koneziologii (reflexní terapie dle prof. Vojty), senzomotoriku a fyzioterapii funkce.

Specializované kurzy:

 • Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz (Vojtův princip)
 • Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (měkké techniky a mobilizace)
 • Spirální dynamika
 • Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
 • Fyzioterapie funkce dle Clary Lewitové
 • Metoda Ludmily Mojžíšové
 • Aplikovaná kineziologie - cvičení na míčích a labilních plochách
 • Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace
 • ACT - Akrální koaktivační terapie
 • ACT - se zaměřením na kojence
 • RFT - respirační fyzioterapie

 

Jitka Pavlatová, DiS.

Absolvovala obor fyzioterapie. Pracuje se staršími dětmi, sportovci i dospělými pacienty. Upřednostňuje komplexní přístup k pacientům. Využívá jak klasické manuální techniky, tak moderní přístup rehabilitace založené na principech vývojové kineziologie. Specializuje se na neurologické diagnózy (např. CMP - cévní mozková příhoda, RS - roztroušená skleróza aj....)

Specializované kurzy:

 • ACT - akrální koaktivační terapie
 • RFT - respirační fyzioterapie
 • Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
 • Terapie skolióz
 • Kraniosakrální terapie
 • Funkční tape
 • Spirální dynamika
 • Spirální stabilizace - SM sytém
 • Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (měkké techniky a mobilizace)
 • Cvičení na míčích a labilních plochách

 

Objednání, změna termínu

Objednat se můžete i bez doporučení lékaře.

Kontakt na objednání, změnu termínu, informace o službách:
mob. +420 774 997 527

Ordinační hodiny

Průmyslová 26, Jablonec nad Nisou, 466 01

PO 8 00 – 12 00 13 00 - 18 00
ÚT 8 00 – 12 00 13 00 - 17 00
ST 8 00 – 12 00 13 00 - 17 00
ČT 8 00 – 12 00 13 00 - 17 00
8 00 – 12 00 13 00 - 14 00

U kostela 5, Mšeno, Jablonec nad Nisou, 466 04

PO po telefonické domluvě
ST po telefonické domluvě

Jiné termíny lze objednat po předchozí domluvě.