Náš tým

A+ A A-

Náš tým

Helena Kolářová

Vystudovala rehabilitaci, absolvovala atestaci v oboru léčebná tělesná výchova. V terapii využívá fyzioterapii funkce, techniky měkkých tkání, mobilizace, respirační fyzoiterapii. V léčebné tělesné výchově používá různé metody vycházející z vývojové kineziologie. Terapii se snaží přizpůsobit individuálním potřebám pacienta, s cílem nejen pomoci od akutních problémů, ale i vrátit pohybové aktivity do běžného života.

Specializované kurzy:

 • Spirální dynamika
 • Metodika senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové
 • Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
 • Fyzioterapie funkce dle Clary Lewitové
 • Akrální koaktivační terapie
 • Respirační fyzioterapie
 • Metoda Ludmily Mojžíšové
 • Funkční stabilizace a mobilizace páteře ­ SM systém
 • Aplikovaná kineziologie ­ cvičení na míčích a labilních plochách
 • Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace

 

Mgr. Anna Kolářová

Absolvovala vysokou školu obor fyzioterapie. Po praxi v jablonecké nemocnici začala pracovat na ambulanci, kde se zaměřuje především na rehabilitaci dětí, od kojenců po dospívající mládež. Využívá znalostí z kurzů zaměřených na vývojovou koneziologii (reflexní terapie dle prof. Vojty), senzomotoriku a fyzioterapii funkce.

Specializované kurzy:

 • Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz (Vojtův princip)
 • Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (měkké techniky a mobilizace)
 • Spirální dynamika
 • Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
 • Fyzioterapie funkce dle Clary Lewitové
 • Metoda Ludmily Mojžíšové
 • Aplikovaná kineziologie - cvičení na míčích a labilních plochách
 • Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace
 • Funkčmí tape

 

Lucie Purmová, DiS

Absolventka VOŠ obor fyzioterapie. Pracuje především s dospělými pacienty, sportovci, staršími dětmi. Upřednostňuje komplexní přístup k pacientům. Využívá jak klasické manuální techniky, jako jsou měkké techniky a mobilizace, tak moderní přístupy rehabilitace založené na principech vývojové kineziologie.

Specializované kurzy:

 • Spirální dynamika
 • Metodika senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové
 • Centrovaná postura v kontextu vývojové kineziologie
 • Akrální koaktivační terapie
 • Funkční stabilizace a mobilizace páteře – SM systém
 • Fyzioterapie funkce dle Clary Lewitové
 • Nespecifickémobilizace a míčková facilitace

 


Iva Kamlerová

Vystudovala rehabilitaci, absolvovala atestaci v oboru aplikovaná fyzioterapie. V terapii využívá Vojtovu reflexní lokomoci, měkké a mobilizační techniky, senzomotorickou stimulaci. Pracuje s dětmi od kojeneckého věku, převážně se věnuje pacientům s neurologickými diagnózami a problémům způseboným vadným držením těla.

Specializované kurzy:

 • Aktivační systém reflexní terapie (Vojtův princip)
 • Spirální dynamika
 • Akrální koaktivační terapie
 • Hiporehabilitace
 • Mobilizace a měkké techniky
 • Synergetická reflexní terapie
 • Fyzioterapie funkce dle Clary Lewitové

 

Objednání, změna termínu

Objednat se můžete i bez doporučení lékaře.

Kontakt na objednání, změnu termínu, informace o službách:
mob. +420 774 997 527

Ordinační hodiny

Průmyslová 26, Jablonec nad Nisou, 466 01

PO 8 00 – 12 00 13 00 - 18 00
ÚT 8 00 – 12 00 13 00 - 17 00
ST 8 00 – 12 00 13 00 - 17 00
ČT 8 00 – 12 00 13 00 - 17 00
8 00 – 12 00 13 00 - 14 00

U kostela 5, Mšeno, Jablonec nad Nisou, 466 04

PO 13 00 - 15 00
ST 13 00 - 14 30

Jiné termíny lze objednat po předchozí domluvě.